You are here

Opis efektów kształcenia/uczenia się

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

 

Przenoszenie osiągnięć zostało uregulowane Uchwała Rady Wydziału Nr 61/2018 w sprawie przenoszenia efektów kształecenia_procedura przenoszenia osiągnięć.

 

Uzupełnianie efektów kształcenia dla kandydatów na studia II, którzy ukończyli studia I stopnia lub magisterskie na innym kierunku niż macierzysty zostało uregulowane Uchwałą Rady Wydziału Nr 34/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.

 

Formularze do pobrania:

Kierunek Biologia_pobierz

Kierunek Inżynieria Środowiska_pobierz