You are here

Koła naukowe

Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku funkcjonują studenckie Koła Naukowe:

Celem działalności Kół Naukowych jest samokształcenie studentów w aspekcie naukowym i organizacyjnym.

 

Korzyści wynikające z udziału w Kołach Naukowych to przede wszystkim poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów, budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów, pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia, przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych, możliwość realizacji prac badawczych oraz publikacji, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje oraz firmy zewnętrzne.

Polish