You are here

INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Dyrektor Instytutu - dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW
Zastępca dyrektora - dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. UKSW

 

Polish