You are here

Podziękowania dla dr inż. Dominika Wojewódki za pełnienie funkcji Prodziekana

Podziekowania dla dr inż. Dominika Wojewódki za pełnienie funkcji Prodziekana ds. Promocji i Współpracy.

Życzymy dalszego rozwoju w pracy na rzecz Wydziału oraz Uczelni.

Kategoria: