You are here

Projekt The Unteachbles w programie Erasmus+ - warsztaty dla Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie

W dniu 9 listopada 2019 roku młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie wzięła udział w warsztatach laboratoryjnych przeprowadzonych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematyką warsztatów była budowa i funkcje układu nerwowego oraz budowa i funkcje serca a także rodzaje tkanek mięśniowych. Podczas pierwszego warsztatu, uczniowie dokonywali między innymi oddzielenia istoty szarej od białej za pomocą skalpela chirurgicznego a następnie porównywali ich powierzchnię. Podczas kolejnego warsztatu również prowadzonego dwujęzycznie uczniowie poznali dokładną budowę serca oraz w jaki sposób krew krąży w naszym organizmie. Po czym w praktycznych zajęciach poznali budowę  zastawek i komór, strun ścięgnistych a także zasadnicze różnice między aortą i żyłą główną. Na zakończenie warsztatów uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie. Warsztaty prowadzili pracownicy wydziału Pan profesor dr hab. Krzysztof Turlejski oraz dr Artur Baranowski. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu The Unteachbles w programie Erasmus+, którego szkoła jest jednym z partnerów naszego wydziału.

 

 

Więcej informacji  https://www.youtube.com/watch?v=j3RahJ8H1xo  

 

 

Kategoria: