You are here

Badania w Centre for Ecological Science (IISc, Bangalore) - dr Monika Fajfer

Obecnie Dr Monika Fajfer (Instytut Biologii, UKSW) prowadzi badania w Centre for Ecological Science (IISc, Bangalore), gdzie realizuje projekt pt. „Understanding the ecology and evolution of host-parasite interactions with the example of Geckobia mites (Acariformes: Pterygosomatidae) and Hemidactylus geckos (Sauria: Gekkonidae) from the Indian Subcontinent” w ramach grantu przyznanego przez European Molecular Biology Organization (EMBO-8277).  

Subkontynent Indyjski, ze względu na niezwykłą historię geologiczną oraz obecność wielu tzw. „gorących punktów różnorodności biologicznej” (ang. hotspots), jest miejscem o niezwykłym bogactwie gatunkowym gekonów z rodzaju Hemidactylus. Już wstępne badania molekularne dowodzą, że z ogromną różnorodnością gatunkową żywicieli związana jest jeszcze większa różnorodność gatunkowa związanych z nimi pasożytów. Z pewnością, jest to odpowiednie miejsce nie tylko do owocnych poszukiwań nowych gatunków roztoczy, ale też badań nad interakcjami układu pasożyt-żywiciel.

 

 

Kategoria: