You are here

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku Biologia

Dnia 30.10.2019 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku Biologia I oraz II stopnia - gratulujemy!