You are here

Centrum Wsparcia Studenta

Centrum Wsparcia Studenta udziela pomocy i wsparcia zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i szeroko rozumianą aktywnością w środowisku akademickim.

Biuro Karier 

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 

Biuro ds. osób z niepełnosprawnością

    Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością 

Polish