You are here

Sukces konferencji Biopotencjał 2019

W dniach 6-7 czerwca odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo - Technicznych BIOPOTENCJAŁ 2019 organizowana przez WBNS UKSW.
 

W Komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się Pan Witold Roman – Dyrektor Pionu Organizacyjnego MPWiK m.st. Warszawy oraz Pan Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 

W trakcie Konferencji byli również zaproszeni goście, w tym Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, MPWiK m.st. Warszawy, Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Kampinoski Park Narodowy, którzy wygłosili gościnne wykłady.
 

Przez cały czas trwania konferencji do dyspozycji uczestników i gości byli pracownicy firm Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z gotowymi ofertami pracy i poradami na temat kariery zawodowej związanej z kierunkiem Inżynierii Środowiska.
Dbamy nie tylko o wykształcenie ale i przyszłość zawodową naszych Studentów!
 

Statystyki:

 1. W konferencji wzięło udział 69 uczestników, w tym studenci i doktoranci Uczelni:
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Politechnika Białostocka
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Warszawska
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Warszawski
 2. Na konferencję zostało zarejestrowanych wystąpień:
  • 14 komunikatów ustnych
  • 55 posterów

Pełną fotorelację z wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie: https://pl-pl.facebook.com/biopotencjal/

 

Kategoria: