You are here

Wizyty studyjne z przedmiotów Biotechnologia i Biologia molekularna w sądownictwie dla Studentów II stopnia kierunku Biologia

W roku akademickim 2018/19 w semestrze zimowym zostały zorganizowane przez Panią dr hab. Justynę Nowakowską, prof. UKSW wizyty studyjne z  przedmiotów Biotechnologia i Biologia molekularna w sądownictwie dla Studentów II stopnia kierunku Biologia. Jest to kolejna edycja takiej formy zajęć. W tym roku nasi Studenci odbyli wizyty w:

  • Narodowym Instytucie Leków (2 wizyty) – wykłady prowadzone były przez  prof. dr hab. Marka Gniadkowskiego z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej NIL i dr hab. Beatę Gruber-Bzura, prof. NIL z Zakładu Biochemii i Biofarmaceutyków NIL. Celem wizyty było zapoznanie Studentów z aktualną problematyką badawczą prowadzoną w NIL. Zdobyta wiedza przyczyniła się do poszerzenia praktycznej wiedzy z dziedziny biotechnologii.
     
  • Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji (1 wizyta) – prelekcja prowadzona była przez podkom. dr Annę Fiedorowicz. Celem wizyty było przybliżenie Studentom zasad funkcjonowania nowoczesnego laboratorium kryminalistycznego.

Spotkania przyczyniły się do poszerzenia zakresu wiedzy Studentów WBNS z dziedziny biologii molekularnej oraz biotechnologii a sami Studenci byli zachwyceni taką formą zajęć.

Gratulujemy Pani profesor i dziękujemy za zaangażowanie!

 

Znalezione obrazy dla zapytania Narodowym Instytucie Leków                  

Kategoria: