You are here

Międzynarodowy projekt WBNS i WNP UKSW

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych rozpoczynają realizację międzynarodowego projektu pt.
"The Unteachables".

W projekcie uczestniczą partnerzy z Danii (koordynator), Włoch, Islandii, Hiszpanii oraz Słowenii.

 

Głównym celem projektu jest zbadanie w jakim zakresie obserwowany w Europie coraz większy odsetek młodzieży szkolnej przejawiający niechęć do nauki można przekształcić w grupę uczniów uczących się i nadających bieg swojemu procesowi kształcenia.

 

Badania będą odbywać się w środowisku naturalnym uczniów tj. w 10 szkołach partnerskich w całej Europie. Testowane będą nowe narzędzia i strategie uczenia się oparte na wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Zostanie również wypracowana nowa metodyka kształcenia w tym zakresie. We wszystkie działania zostaną włączeni bezpośrednio nauczyciele akademiccy, naukowcy, eksperci, nauczyciele szkół średnich, uczniowie szkół średnich oraz nasi studenci.

 

Dla studentów naszej uczelni taki projekt to doskonała okazja aby:

 •     prowadzić badania w szkołach średnich;
 •     uczestniczyć w procesie tworzenia, analizowania i testowania nowoczesnych strategii uczenia się;
 •     współpracować w szerszym kontekście edukacyjnym naukowcami, ekspertami, nauczycielami szkół średnich oraz nauczycielami akademickimi;
 •     kooperować ze środowiskiem naukowym i praktykami z innych krajów;
 •     mieć szansę udziału w kolejnych, innowacyjnych projektach będących kontynuacją projektu „The Unteachables”;
 •     zdobyć cenne kompetencje społeczne, w tym wzmocnić zdolność do współpracy oraz komunikacji w grupie;
 •     zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, poprzez uniwersalność zdobytej wiedzy i nowych umiejętności.

 

Projekt ma charakter innowacyjny. W Europie bowiem wzrasta problem uczniów z trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu w szkole tj. uczniów, którzy nie chcą się uczyć i funkcjonować w szkole a środowisko szkolne nie odpowiada na ich potrzeby w wystarczającym stopniu lub stwarza bariery trudne do pokonania. Oznacza to konieczność tworzenia nowych zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i dla nowych pokoleń przyszłych nauczycieli, którzy będą musieli stawić czoła rosnącej liczbie uczniów odczuwających czasem nawet fobię szkolną, czy tak zwane wypalenie, mające bardzo różne podłoże.

 

Studenci – przyszli nauczyciele - nie są odpowiednio przygotowani do pracy z tego typu “trudnym” uczniem, ponieważ kształcenie nauczycieli zmienia się 10 razy wolniej niż wiedza o potrzebach wprowadzania zmian w system nauczania czy też sam system nauczania. Dlatego też studenci naszej uczelni są tak bardzo ważnym partnerem i współpracownikiem tego projektu. Można powiedzieć, iż metody nauczania powinny uwzględniać obserwowalne zmiany pokoleniowe i cywilizacyjne, czy wręcz zmiana powinna dotyczyć w ogóle podejścia do nauczania. Czy tak się dzieje? Dziś m.in. coraz częściej podkreśla się rolę nauczyciela jako mentora pomagającego zdobywać wiedzę i umiejętności uczniom. W jakim zakresie w proces ten zostanie wpleciona nowoczesna technologia, jak metoda okaże się najskuteczniejsza i jaka zmiana będzie możliwa do zaobserwowania, ujawnią badania skuteczności i efektywności tej innowacji.

 

Projekt potrwa 24 miesiące do sierpnia 2020 roku, a już w przyszłym roku planowane jest spotkanie wszystkich partnerów w Polsce.

 

Uczestnicy polskiego zespołu projektowego:

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni
  • dr Artur Baranowski, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku - koordynator
  • dr Aneta Domżalska, Wydział Nauk Pedagogicznych
  • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Wydział Nauk Pedagogicznych
    
 • Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych:
  • Aneta Żmijewska
  • Katarzyna Majcher
  • Sofija Iglińska
  • Adrianna Wróbel
  • Marcin Bielecki
    
 • Dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich:
  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie
   Dyrektor: mgr Hanna Babikowska, nauczyciele mgr Monika Kwiatek, mgr Marta Jakubczak
  • Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Bł. R. Archutowskiego w Warszawie
   Dyrektor: mgr Tomasz Kowalczyk, mgr Anna Ściborek, mgr Łukasz Chojnowski

Strona projektu: https://theunteachableserasmus.blogspot.com/

Kategoria: