You are here

Wręczenie dyplomu dr Małgorzacie Wszelakiej-Rylik doktora habilitowanego

W dniu 15.11.2018 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej został wręczony dyplom dr Małgorzacie Wszelakiej-Rylik doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Dyplom wręczał  prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie gratulujemy!