You are here

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie z patronatem UKSW

Dnia 17.10.2018 Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku dr hab. Jerzy Romanowski, p.o. Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie Pani Beata Stawicka, podpisali porozumienie o Sprawowanie Patronatu przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nad Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie - Czerwoniak. Uczniowie liceum dzięki temu będą mogli korzystać z wiedzy, doświadczenia i laboratoriów uniwersyteckich poszerzając swoją wiedzę z zakresu biologii i inżynierii środowiska.

 

 

 

Kategoria: