You are here

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Terminy sesji egzaminacyjnej w r. a. 2022/23 dla studentów kierunku biologia oraz inżynieria środowiska

 
Semestr zimowy:
  • Sesja egzaminacyjna  na studiach stacjonarnych 30.01 - 12.02.2023 r.
  • Sesja poprawkowa semestru zimowego 27.02 - 12.03.2023 r.
  • Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego  30.01.2023 r.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

 
 
UWAGA! Komunikat dla studentów 4 roku I stopnia kierunku inżynieria środowiska
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 20.01.2023 r. – 3.02.2023 r., sesja poprawkowa pozostaje bez zmian, czyli zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w roku akademickim 2022/2023 UKSW, tj. w dniach 27.02.2023 r. – 12.03.2023 r.
  • Decyzja nr 13/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w terminach sesji egzaminacyjnej dla studentów 4 roku studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska - POBIERZ

*** Pierwsze dni sesji zimowej i letniej: 31.01.2023 r. oraz 21.06.2023 r. są zarezerwowane na zaliczenia końcowe przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej
(wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydzialów).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Semestr letni:

Sesja egzaminacyjna  na studiach stacjonarnych 20 - 30.06.2023 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego 4 - 22.09.2023 r.

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego  20.06.2023 r.

 

 

Polish