You are here

Informacje dla pracowników

  • Harmonogram roku akademickiego 2022/23 - POBIERZ
  • Kalendarz z liczbą dni w r.a. 2022/23 - POBIERZ
  • Zasady dotyczące przeciwdziałaniu powstawania na Wydziale konfliktów, niedopuszczania do ich eskalacji, w szczególności w ich formach kwalifikowanych takich jak mobbing, dyskryminacja czy molestowanie - POBIERZ
  • Wszystkie decyzje Dziekana, Zarządzenia oraz Uchwały Rady Wydziału dostępne są w Monitorze po zalogowaniu: 

      https://monitor.uksw.edu.pl/

      https://monitor.uksw.edu.pl/wbns/

 

DRUKI DO POBRANIA

  • Druk polecenia wyjazdu służbowego krajowego  - POBIERZ
  • Druk polecenia wyjazdu służbowego za granicę - POBIERZ
  • Ewidencja przebiegu pojazdu (delegacja) - POBIERZ
  • Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - POBIERZ
  • Formularz zgłoszenia/zmiany wyboru tematu pracy dyplomowej - POBIERZ
  • Wniosek o przesunięcie terminu urlopu - POBIERZ