You are here

Informacje dla pracowników

 • Harmonogram roku akademickiego 2022/23 - POBIERZ
 • Kalendarz z liczbą dni w r.a. 2022/23 - POBIERZ
 • Wszystkie decyzje Dziekana, Zarządzenia oraz Uchwały Rady Wydziału dostępne są w Monitorze po zalogowaniu: 

      https://monitor.uksw.edu.pl/

      https://monitor.uksw.edu.pl/wbns/

 • Zarządzenie nr 5/ 2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad dotyczących przeciwdziałaniu powstawania na Wydziale konfliktów, niedopuszczania do ich eskalacji, w szczególności w ich formach kwalifikowanych takich jak mobbing, dyskryminacja czy molestowanie, poprzez możliwość złożenia skargi na działania noszące znamiona zjawisk niepożądanych - POBIERZ
   

DRUKI DO POBRANIA

 • Druk polecenia wyjazdu służbowego krajowego  - POBIERZ
 • Druk polecenia wyjazdu służbowego za granicę - POBIERZ
 • Ewidencja przebiegu pojazdu (delegacja) - POBIERZ
 • Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych - POBIERZ
 • Formularz zgłoszenia/zmiany wyboru tematu pracy dyplomowej - POBIERZ
 • Wniosek o przesunięcie terminu urlopu - POBIERZ