You are here

Informacje dla pracowników

  • Harmonogram roku akademickiego 2020/21_POBIERZ

 

  • Kalendarz z liczbą dni w r.a. 2020/21_POBIERZ

 

  • Kształcenia zdalene - wytyczne i narzędzia.

  • Zasady fuknjonowania uczelni podczas pandemii - Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora UKSW z dnia 1 października 2020 r._POBIERZ