You are here

WBNS realizuje projekt RPO WM 2014-2020

WBNS został wytypowany jako podwykonawca realizacji Projektu „Dobry start w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu biologii oparte na autorskim programie WBNS dla LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie będą realizowane do listopada b.r.

Kategoria: