You are here

Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT

I ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr inż. Bartłomiej Macherzyński,
b.macherzynski@uksw.edu.pl

II ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr inż. Bartłomiej Macherzyński,
b.macherzynski@uksw.edu.pl

III ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr inż. Krystian Kurowski, k.kurowski@uksw.edu.pl

IV ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr inż. Krystian Kurowski, k.kurowski@uksw.edu.pl

I i II ROK INŻYNIERII ŚRODOWISKA- STUDIA II STOPNIA dr inż. Andrzej Długoński, a.dlugonski@uksw.edu.pl

I ROK BIOLOGII

dr hab. Piotr Ceryngier,
p.ceryngier@uksw.edu.pl

II ROK BIOLOGII

dr Paweł Rusin,
p.rusin@uksw.edu.pl

III ROK BIOLOGII

dr hab. Anita Kaliszewicz,

a.kaliszewicz@uksw.edu.pl

I ROK BIOLOGII – STUDIA II STOPNIA

dr inż. Piotr Kiełtyk,
p.kieltyk@uksw.edu.pl

II ROK BIOLOGII – STUDIA II STOPNIA

dr inż. Piotr Kiełtyk,
p.kieltyk@uksw.edu.pl