Jesteś tutaj

Plany zajęć

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

 

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 11 lutego 2017 r. o godz. 10.00 i potrwa do 24 lutego 2017 r. do godz. 23.00.

 

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

 

 

Semestr zimowy

Semestr letni

Biologia

Studia stacjonarne I stopnia

przedmioty obowiązkowe:
I ROK
II ROK

III ROK

przedmioty do wyboru:

II i III ROK

przedmioty obowiązkowe:

I ROK

II ROK

III ROK

przedmioty do wyboru:

II i III ROK

Studia stacjonarne II stopnia

przedmioty obowiązkow:

I ROK

Przedmioty dla specjalności BC dla I roku II stopnia biologii

Przedmioty dla specjalności BM dla I roku II stopnia biologii
II ROK

przedmioty do wyboru:

I i II ROK II STOPNIA

przedmioty obowiązkowe:

I ROK:

Przedmioty dla specjalności BC dla I roku II stopnia biologii

Przedmioty dla specjalności BM dla I roku II stopnia biologii

 

II ROK

przedmioty do wyboru:

I i II ROK II STOPNIA

Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia

przedmioty obowiązkowe:

I ROK
II ROK

III ROK

IV ROK - obowiązkowym przedmiotem jest seminarium dyplomowe oraz zaliczenie praktyk. Do seminarium dyplomowego każdy student zostanie przypisany. Na przedmiot PRAKTYKI należy dokonać rejestracji. Jest to niezbedne do wpisania ocen z praktyk na koniec studiów.

przedmioty do wyboru:

II ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

III ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

IV ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

przedmioty obowiązkowe:

I ROK

II ROK

III ROK

przedmioty do wyboru:

II ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

III ROK (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

 

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015:

Studentów kierunku biologia studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych.
Studentów kierunku biologia studiów II stopnia obowiązuje zaliczenie jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.
Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w trzecim semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016:

Studentów kierunku biologia studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 4 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS)

Studentów kierunku biologia studiów II stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3ECTS).

Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie 2  przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 4 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3ECTS).

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w szóstym semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku inżynierii środowiska muszą zrealizować jeden przedmiot w piątym semestrze a drugi przedmiot w szóstym semestrze z możliwością wcześniejszej realizacji. Studenci kierunku biologia II stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w czwartym semestrze.

 

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017:

Studentów kierunku biologia studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum3ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3ECTS)

Studentów kierunku biologia studiów II stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3ECTS).

Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie 2  przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych
(minimum3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3ECTS).

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w szóstym semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku inżynierii środowiska muszą zrealizować jeden przedmiot w piątym semestrze a drugi przedmiot w szóstym semestrze z możliwością wcześniejszej realizacji. Studenci kierunku biologia II stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w czwartym semestrze.

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych - POBIERZ

 

BIOLOGIA
DODATKOWE INFORMACJE:
Studenci II roku I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze letnim 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci III  roku I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze letnim 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci I roku II stopnia są zobowiązani wybrać w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci II roki II stopnia są zobowiązani wybrać w semestrze letnim 1  przedmiot z puli przedmiotów do wyboru.

III ROK
W semestrze studentów obowiązuje również pracownia dyplomowa I oraz seminarium dyplomowe I, które  odbywają się w terminach i miejscach ustalonych przez promotorów

I ROK II STOPIEŃ
W semestrze letnim studentów obowiązuje również seminarium magisterskie I, które odbywa się w terminach i miejscach ustalonych przez promotorów.

II ROK II STOPIEŃ
W semestrze letnim studentów obowiązuje również seminarium magisterskie III oraz pracownia magisterska II, które odbywają się w terminach i miejscach ustalonych przez promotorów.

 

II rok biologii I stopnia:

Studenci, którzy zapisali się do grupy CA1 z Mikrobiologii  muszą zapisać się na zajęcia  z Fizjologii roślin do grypy CA 1 lub CA 2.

Studenci, którzy zapisali się do grupy CA2 z Mikrobiologii  muszą zapisać się na zajęcia  z Fizjologii roślin do grypy  CA 3.

Studenci, którzy zapisali się do grupy CA3 z Mikrobiologii  mogą zapisać się na zajęcia  z Fizjologii roślin do grypy CA 1. CA 2  lub CA 3.

 

Przedmioty dla wyboru dla II stopnia:

Studencki I roku II stopnia mogą rejestrować się na zajęcia do wyboru z:

  1. Metod niemetrycznych w badaniach materiału kostnego – specjalność biologia człowieka
  2. Podstawy farmakologii ogólnej i farmakogenetyki – specjalność biologia medyczna i molekularna

Studencki II roku II stopnia mogą rejestrować się na zajęcia do wyboru z:

  1. Metod antropologicznych w badaniach kryminalistycznych,
  2. Podstawy farmakologii ogólnej i farmakogenetyki,
  3. Genetyki populacyjnej.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

DODATKOWE INFORMACJE:

Do seminarium dyplomowego każdy student zostanie przypisany.