Jesteś tutaj

Tematy prac dyplomowych

BIOLOGIA

Studenci III roku Biologii I stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy licencjackiej do dnia 14.11.2016 r. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

 

Lista tematów - POBIERZ

 

Studenci I roku Biologii II stopnia - specjalność biologia człowieka zobowiązani są do wybrania tematu pracy magisterskiej do dnia 24.11.2016 r. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

 

Lista tematów - POBIERZ

 

 

Studenci I roku Biologii II stopnia - specjalność medyczna i molekularna zobowiązani są do wybrania tematu pracy magisterskiej do dnia 12.01.2017 r. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu. Zapraszamy od 9.01.2017 r.

 

Lista tematów - POBIERZ

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studenci III roku Inżynierii środowiska I stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy inżynieriskiej do dnia 31.01.2017 r..11.2016 r. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu. Zapraszamy od dnia 19.01.2017 r.

           

            Lista tematów - POBIERZ