Jesteś tutaj

Pełnomocnicy Dziekana

 • Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska:
  dr inż. Paweł Jelec (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.).
 • Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Biologia: dr Paweł Rusin (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.).
 • Pełnomocnik Dziekana ds. koordynacji działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej: dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW (na czas od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.).
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Pedagogicznych: dr Artur Baranowski (pełnomocnictwo na czas od 1.10.2014 r. do 30.09.2016 r.; od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.).
 • Pełnomocnicy Dziekana ds. promocji i reklamy Wydziału: dr Artur Baranowski (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2014 r. do 30.09.2016 r.; od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.).
 • Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS +: prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska (pełnomocnictwo na czas do 30.09.2018 r.).
 • Pełnomocnik Dziekana ds. programu POLSKI ERASMUS dla Ukrainy: dr inż. Damian Panasiuk (pełnomicnictwo na czas od 15.06.2015 r do końca trwania programu).
 • Pełnomocnik Dziekana ds. laboratoriów CLNP: dr Maciej Fuszara (na czas od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.).
 • Menedżer bibliografii z upoważnieniem i zadaniem wprowadzania oraz zatwierdzania afiliacji publikacji autorstwa/ współautorstwa pracowników WBNS w systemie POLON oraz Polskiej Bibliografii Naukowej: dr inż. Damian Panasiuk (funkcja na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.).