Jesteś tutaj

Komisje wydziałowe i przedstawiciele WBNS w komisjach uczelnianych

PRZEDSTAWICIELE WBNS W KOMISJACH UCZELNIANYCH:

 • Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych - Dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
 • Komisja ds. kadr naukowych - Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Komisja ds. mienia i finansów - Dr Agnieszka Kuśmierz
 • Uniwersytecka Komisja Wyborcza - Dr hab. Wanda Kłopocka, prof. UKSW
 • Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej - Dr inż. Dominik Wojewódka
 • Komisja ds. odznaczeń - Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW
 • Komisja odwoławcza ds. nauki i kadr naukowych -  Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW
 • Komisja dyscyplinarna dla studentów - Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów - Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 • Komisja dyscyplinarna dla doktorantów - Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów - Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW
 • Komisja ds. jakości kształcenia - Dr Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Promocja wydziału - Dr Artur Baranowski
 • Komisja Etyki i Bioetyki - Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Odwoławcza Komisja Etyki i Bioetyki - Dr Paweł Rusin
 • Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich - Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW
 • Komisja rekrutacyjna - Dr hab. Wanda Kłopocka, prof. UKSW
 • Przedstawieciel WBNS do Rady Studium Języków Obcych -
 • Przedstawiciel WBNS do Rady Bibliotecznej - Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Przedstawiciel WBNS do Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego UKSW - Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Rada Programowa Uniwersytetu Otwartego UKSW: Dr Artur Baranowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

          

Dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW - przewodnicząca komisji od roku ak. 2017/2018
Prof. dr hab. Marian Sułek

Dr Elżbieta Popowska-Nowak

Dr Małgorzata Wszelaka-Rylik
Dr inż. Tomasz Śnieżek
Aleksandra Lis
Karolina Ludwiniak

 

 

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH:

 

Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski- przewodniczący

Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska

Prof. UKSW dr hab. Wojciech Gawlikowicz

Prof. UKSW dr hab. inż. Marek Kloss

Dr Piotr Ceryngier

Dr inż. Krystian Kurowski

              

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA:

·                

Prof. UKSW dr hab. Wojciech Gawlikowicz- przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

Dr inż. Paweł Jelec

Mgr inż. Michał Machnikowski
Jędrzej Kubeł

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU BIOLOGIA:

·               

Prof. UKSW dr hab. inż. Marek Kloss- przewodniczący

Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska

Dr Anita Kaliszewicz

Dr inż. Piotr Kiełtyk

Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ:

 

Prof. UKSW dr hab. inż. Piotr Matyjasiak- przewodniczący

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski

Prof. dr hab. Marian Sułek

Prof. UKSW dr hab. Wanda Kłopocka

Dr inż. Damian Panasiuk

Dr inż. Dominik Wojewódka

              

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA:

 

·                 Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW- przewodniczący

·                 Dr inż. Tomasz Śnieżek
                  Jędrzej Kubeł - student

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW:

 

·                 Dr Elżbieta Popowska-Nowak- wiceprzewodnicząca

·                 Dr Justyna Marchewka

·                 Milena Bryszewska - przewodnicząca

·                 Aleksandra Banasik - wiceprzewodnicząca

·                 Mgr Marzena Sałyga - sekretarz

·                 Justyna Dąbrowska

·                 Małgorzata Okrasa

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA:

 

·                 Dr Małgorzata Wszelaka-Rylik – przewodnicząca

·                 Dr inż. Agnieszka Kuśmierz – z-ca przewodniczącej

·                 Dr inż. Damian Panasiuk – pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów

·                 Karolina Ludwiniak - studentka

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH:

·                

Prof. UKSW dr hab. Wanda Kłopocka- przewodnicząca

Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

Dr Maciej Fuszara

Dr Agnieszka Kuśmierz

Mgr Ewa Kicińska

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH I ODZNACZEŃ:

               

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski- przewodniczący

Prof. UKSW dr hab. Wojciech Gawlikowicz

Dr Piotr Ceryngier

Dr Agnieszka Kuśmierz

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA  DS. WYDAWNICZYCH:

  

Prof. UKSW dr hab. Andrzej Podstolski

Dr inż. Krystian Kurowski