Jesteś tutaj

Rada Wydziału

 • Dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW
 • Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW
 • Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW
 • Dr hab. Wanda Kłopocka, prof. UKSW
 • Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Dr hab. Andrzej Podstolski, prof. UKSW
 • Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW
 • Dr Agnieszka Kuśmierz
 • Dr inż. Dominik Wojewódka
 • Dr Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Dr Maciej Fuszara
 • Jędrzej Kubeł, student
 • Aleksandra Lis, student
 • Maciej Szczudliński, student
 • Karolina Ludwiniak, student

 

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 W SEMESTRZE ZIMOWYM:

 

6, 23 października 2017 r.

27 listopada 2017 r.

18 grudnia 2017 r.

22 stycznia 2018 r.