Jesteś tutaj

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku oferuje studia podyplomowe:

 • Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie life science
 • Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science
 • Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym
 • Zarządzanie energią i inwestycje w technologie energetyki odnawialnej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i podjęcia studiów podyplomowych na naszym Wydziale.

 

Wymagane dokumenty do złożenia przez kandydatów

 • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
 • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej*
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • Informacje o płatniku faktury - POBIERZ PLIK
 • Koperta A 4 ze znaczkiem na list polecony (za 6,50 zł) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub oświadczenie o osobistym odbiorze dokumentów - POBIERZ PLIK
 • Wpłata na indywidualny numer konta w terminie określonym w umowie
 • Dowód wpłaty

* Oryginał dyplomu lub oryginalny odpis dyplomu lub kopia poświadczona notarialnie;
w przypadku osobistego złożenia dokumentów istnieje możliwość poświadczenia kopii dyplomu za zgodnością z oryginałem przez Dziekanat WBNS.

 

REKRUTACJA:

Planowany termin rozpoczęcia: Październik 2017 r.

Czas trwania rekrutacji: 8.05.2017 r. – 14.07.2017 r.

Termin składania dokumentów: 20 – 21 oraz 24 - 26 lipca 2017 r.

Sposób złożenia dokumentów: przesłanie do Dziekanatu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW dokumentów wymienionych w wykazie lub złożenie ich osobiście.