Jesteś tutaj

Rekrutacja

 

 

Dlaczego warto studiować na WBNS?

 • młoda kadra naukowa nastawiona na rozwój studentów;
 • program studiów dostosowany do oczekiwań pracodawców konsultowany z Radą Biznesu;
 • zajęcia praktyczne w postaci laboratoriów i projektów oraz rozbudowany system praktyk;
 • możliwość uczestniczenia w wymianach studenckich w ramach współpracy Wydziału
  z uczelniami w Europie i Azji;
 • system motywacyjny dla studentów (stypendia naukowe, udział w projektach badawczych realizowanych przez Wydział, listy polecające dla Pracodawców);
 • możliwość przystąpienia do Klubu Absolwenta (w tym m.in. darmowe uczestnictwo w zjazdach i konferencjach oraz rabaty na organizowane przez Wydział studia podyplomowe);

 

Według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych 80% absolwentów WBNS otrzymuje stałą pracę w okresie 11 miesięcy od uzyskania dyplomu!

 

Zapraszamy do najnowocześniejszego Kampusu w kraju!

 

UWAGA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK: Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 15 lipca do 29 lipca 2016. Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2015.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów.

Więcej informacji znajduje się w zakładce AKADEMIKI  na stronie internetowej DPMS www.dpm.uksw.edu.pl

 

 


Prowadzimy studia na kierunkach:

Biologia I i II stopnia o specjalności:

 

 

Inżynieria środowiska I (planowane dwie specjalności: Biotechnologia środowiska i Gospodarka Odpadami; Technologie OZE ) i II stopnia o profilu praktycznym o specjalności:

 • Technologie Inżynierii Środowiska;
 • Energetyka, Ogrzewnictwo i Wentylacja.


Regulamin rekrutacji na specjalności na studiach II stopnia na kierunku Biologia - POBIERZ PLIK

 

Zasady uzupełniania efektów kształcenia przez studentów studiów II stopnia na kierunku Biologia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż biologia - POBIERZ

 

 

Zasady rekrutacji:

 

 • na studia I stopnia kierunku biologia:

Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia), których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu licencjata biologii.

O przyjęcie na studia licencjackie mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny. Kwalifikacja odbywa się na zasadach podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/ Laureaci olimpiad biologicznych przyjmowani są z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

 

 • na studia II stopnia kierunku biologia:

Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii.

Program jest realizowany w ramach trzech specjalności:

Biologia człowieka;

Ekologia i mikrobiologia środowiskowa;

Biologia medyczna i molekularna.

Absolwenci przyjmowani są na zasadach kwalifikacji podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/

 

 • na studia I stopnia kierunku inżynieria środowiska:

Zdobywanie wiedzy i kompetencji w zakresie inżynierii środowiska.

Studia: bezpłatne, stacjonarne, I stopnia (3,5-letnie),

Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

O przyjęcie na studia licencjackie mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny. Kwalifikacja odbywa się na zasadach podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/

 • na studia II stopnia kierunku inżynieria środowiska:

1,5 roczne  studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria Środowiska.

Program jest realizowany w ramach dwóch specjalności:

Technologie Inżynierii Środowiska;

Energetyka, Ogrzewnictwo i Wentylacja.

Absolwenci przyjmowani są na zasadach kwalifikacji podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/