Jesteś tutaj

Rekrutacja

Drodzy Kandydaci,

rozpoczęcie najbliższej rekrutacji na studia I stopnia oraz II stopnia planowane jest w miesiącach maj/czerwiec 2018 r. Harmonogram rekrutacji zostanie ogłoszony wiosną 2018 r.

Informujemy, że UKSW nie prowadzi tzw. rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2017/18 (tzw. rekrutacji śródrocznej/zimowej).