Jesteś tutaj

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - semestr letni 2017

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 


I ROK:

04.09.2017, Matematyka II, godz. 14.00-16.00, sala 106/23
05.09.2017, Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, godz. 10.00-11.30, sala 103/23
07.09.2017, Chemia II, godz. 10.00-11.30, sala 107/23
11.09.2017, Fizyka współczesna, godz. 11.00-14.00, sala 209/24

15.09.2017, Podstawy nauk o Ziemi, godz. 9.00-10.00, sala 106/23

 

13.09.2017, Materiałoznawstwo, godz. 9.00-10.00, sala 105/23 (zaliczenie na ocenę)


II ROK:

11.09.2017, Unieszkodliwianie odpadów, godz. 14.00-15.30, sala 106/23
12.09.2017, Energetyka jądrowa, godz. 11.00-14.00, sala 209/24

13.09.2017, Gospodarka wodna i ochrona wód, godz. 10.00-11.30, sala 105/23

14.09.2017, Rekultywacja środowiska, godz. 14.00-15.30, sala 106/23

 

04.09.2017, Prawo ochrony środowiska i własności intelektualnej, godz. 11.00-12.00, sala 321/23 (zaliczenie na ocenę)

 

III ROK:

06.09.2017, Mechanika i wytrzymałość materiałów, godz. 8.00-9.30, sala 105/23
07.09.2017, Odnawialne źródła energii, godz. 10.00-18.00, sala 105/23
08.09.2017, Technologie ochrony środowiska, godz. 09.00-10.00, sala 106/23
11.09.2017, Chemia środowiska, godz. 9.00-11.00, sala 107/23
12.09.2017, Biotechnologia środowiska, godz. 9.00-10.00, sala 106/23

 

04.09.2017, Ekonomia środowiska, godz. 12.00-13.00, sala 321/23 (zaliczenie na ocenę)

      

BIOLOGIA
 

I ROK:

12.09.2017, Botanika systematyczna, godz. 10.00 - 11.30, sala 103/23

 

II ROK:

04.09.2017, Fizjologia roślin, godz. 10.00 - 11.30, sala 419 /23

08.09.2017, Mikrobiologia, godz. 11:00 - 12:00, sala 104/23

 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU – I STOPIEŃ BIOLOGII:
 

14.09.2017, Psychobiologia, godz. 10.00 - 12.00, sala  410/23

05.09.2017, Zoologia bezkręgowców, godz. 10.00 - 11.00, sala  305/24

 

 

I ROK II STOPIEŃ:

Specjalność: Biologia medyczna i molekularna

06.09.2017, Molekularne mechanizmy nowotworzenia, godz. 11.00 - 14.00, sala  410/23

14.09.2017., Neurofizjologia, godz. 10:00 - 12:00, sala 410/23

Specjalność: Biologia człowieka

14.09.2017, Neurofizjologia, godz. 10.00 - 12.00, sala 410/23

 

 

PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY

 

14.09.2017, Neurokongnitywistyka, godz. 10:00 - 12:00 sala 410/23

14.09.2017, Psychobiologia, godz. 10.00 - 12.00, sala 410/23